Ideę czy idee

Jak się pisze?

Poprawnie

ideę, idee

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od znaczenia:

  • Ideę (biernik liczby pojedynczej od "idea").
  • Idee (biernik i wołacz liczby mnogiej od "idea").

Przykłady:

Marcin ma zwykle bardzo ciekawe idee, więc na pewno wymyśli coś i tym razem.

Franek przedstawił bardzo interesującą ideę, która niemal wszystkim się spodobała.