Niejednemu czy nie jednemu

Jak się pisze?

Poprawnie

niejednemu, nie jednemu

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od kontekstu.

Pisownię osobną stosujemy wtedy, gdy ma ona za zadanie stanowić zaprzeczenie dla liczebnika.

W pozostałych przypadkach zazwyczaj używamy pisowni łącznej oznaczającej np. "wielu".

Przykłady:

Pomogłam nie jednemu, a dwóm mężczyznom.

Dał radę nie jednemu, a aż trzem obrońcom.

Niejednemu człowiekowi bardzo by to zaimponowało.

Myślę, że Twój pomysł spodobałby się niejednemu specjaliście.