Aniżeli czy a niżeli

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

aniżeli

Niepoprawna pisownia

a niżeli

Poprawny jest zapis łączny: "aniżeli".

Znaczenie: Przyimek służący do porównań. 

Inaczej: niż, niżeli.

Przykłady:

Jego wyniki okazały się lepsze, aniżeli przypuszczał.

Radziła sobie lepiej, aniżeli jej rówieśnicy.

Ze względu na pogodę, wolałbym raczej pooglądać film, aniżeli pograć w piłkę.