Postacią czy postaciom

Jak się pisze?

Poprawnie

postacią, postaciom

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od kontekstu.

  • Narzędnik liczby pojedynczej od "postać".
  • Celownik liczby mnogiej od "postać".

Przykłady:

Główną postacią w książce był tajemniczy detektyw.

Przyjrzyj się wszystkim tym postaciom. Dostrzegasz między nimi jakieś podobieństwa?