Udobruchać czy udobróchać

Jak się pisze?

Poprawnie

udobruchać

Niepoprawnie

udobróchać

Poprawna forma to "udobruchać" zapisywane z "u".

Znaczenie: sprawić, że ktoś przestanie się gniewać.

Przykłady:

Nie gniewał się na mnie zbyt długo. Wystarczyło go udobruchać pudełkiem czekoladek.

Nie wiem, jak mógłbyś ją udobruchać, ale podobno bardzo lubi frezje.