Hojnie czy chojnie

Jak się pisze?

Poprawnie

hojnie

Niepoprawnie

chojnie

Poprawna forma to "hojnie" zapisywane z pierwszą literą "h".

Przykłady:

Jego ojciec bardzo hojnie mu to wynagrodził.

Klaudia została naprawdę hojnie obdarzona przez naturę.

Zachował się bardzo hojnie, odmawiając otrzymania zapłaty od tego biednego człowieka.