Chełm czy hełm

Jak się pisze?

Poprawnie

Chełm, hełm

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od znaczenia.

  • Chełm - miasto mieszczące się w województwie lubelskim.
  • hełm - ochronne nakrycie głowy używane między innymi przez żołnierzy. W architekturze hełmem nazywa się również zwieńczenie wież w formie stożka.

Przykłady:

Chełm to naprawdę piękne miasto. Chciałabym tu kiedyś jeszcze przyjechać.

Na głowie miał założony hełm ochronny.