Koleżanki czy kolerzanki

Jak się pisze?

Poprawnie

koleżanki

Niepoprawnie

kolerzanki

Poprawna forma to "koleżanki" zapisywane z "ż".

Przykłady:

Byłem niedawno u mojej koleżanki. To bardzo miła dziewczyna.

Co słychać u twojej koleżanki?

Moje koleżanki zaprosiły mnie do kina.