Harce czy charce

Jak się pisze?

Poprawnie

harce

Niepoprawnie

charce

Poprawna forma to "harce" zapisywane z samym "h".

Przykłady:

Na dworze odbywały się głośne harce.

A co to za harce? Nie powinniście byś jeszcze w szkole?