Chciałbym czy chciał bym

Jak się pisze?

Poprawnie

chciałbym

Niepoprawnie

chciał bym

Poprawnym zapisem jest "chciałbym" pisane łącznie.

Chciałbym - pragnę czegoś, mam na coś ochotę.

Przykłady:

Chciałbym kiedyś zostać policjantem.
Nie chciałbym Ci przeszkadzać, ale wiesz może kiedy przyjedzie pociąg?
Chciałbym, żeby były już wakacje.