Charczy czy harczy

Jak się pisze?

Poprawnie

charczy

Niepoprawnie

harczy

Poprawna forma to "charczy" zapisywane z "ch".

Przykłady:

Marcin zawsze z rana strasznie głośno charczy. Gdy wstaje przede mną, prawie zawsze mnie przez to budzi.

Co tak charczy w tym samochodzie? Kiedy ostatnio byłeś z nim u mechanika?