Byłybyśmy czy były byśmy

Jak się pisze?

Poprawnie

byłybyśmy

Niepoprawnie

były byśmy

Poprawna jest pisownia łączna: "byłybyśmy".

Przykłady:

Byłybyśmy na tej imprezie jakoś za godzinę, może być?

Byłybyśmy wraz z siostrą zainteresowane tym produktem.

Gdybyśmy nie wzięły wtedy udziału w tym konkursie, prawdopodobnie byłybyśmy teraz w innym miejscu.