Nieprawdaż czy nie prawdaż

Jak się pisze?

Poprawnie

nieprawdaż

Niepoprawnie

nie prawdaż

Poprawna jest pisownia łączna: "nieprawdaż".

Nieprawdaż - partykuła występująca zazwyczaj na końcu zdania. Ma ona zwykle na celu przekonanie rozmówcy do potwierdzenia czegoś, co zostało zawarte w poprzedzającym ją zdaniu.

Przykłady:

Doskonale nam poszło, nieprawdaż?

W końcu wygląda to tak, jak powinno, nieprawdaż?