Amen czy ament

Jak się pisze?

Poprawnie

amen

Niepoprawnie

ament

Poprawna forma to "amen" zapisywane bez litery "t".

Amen - judaistyczna, oraz chrześcijańska formuła mająca za zadanie uroczyste zakończenie i potwierdzenie modlitwy, lub hymnu. Słowo oznacza zwykle np. "niech się stanie", "niech tak będzie", czy "wierność".