Anie czy a nie

Jak się pisze?

Poprawnie

a nie

Niepoprawnie

anie

Poprawna forma to "a nie" zapisywane rozłącznie.

Uwaga! Pisownia łączna "Anie" może być poprawna w przypadku gdy stanowi formę żeńskiego imienia Anna.

Przykłady:

Wydaje mi się, że lepiej byłoby zrobić to raz, a porządnie, a nie ciągle się z tym denerwować.

A nie słyszałaś nigdy wcześniej o tego typu przypadkach?

Wolałbym pouczyć się już teraz, a nie na ostatnią chwilę.