Anglii czy Angli

Jak się pisze?

Poprawnie

Anglii

Niepoprawnie

Angli

Poprawna forma to "Anglii" zapisywane z dwoma "i" na końcu.

Przykłady:

Od kilkunastu lat wspólnie mieszkają w Anglii.

Interesował się klubami piłkarskimi trenującymi w Anglii.

Byłaś już kiedyś w Anglii?