Akceptuj czy akceptój

Jak się pisze?

Poprawnie

akceptuj

Niepoprawnie

akceptój

Poprawna forma to "akceptuj" zapisywane z końcówką "-uj".

Przykłady:

Gdy nacisnąłem przycisk "akceptuj" zostałem przeniesiony na stronę główną ich serwisu.

Jeśli nie chcesz otrzymywać żadnych powiadomień, po prostu ich nie akceptuj.