Znad czy z nad

Jak się pisze?

Poprawnie

znad

Niepoprawnie

z nad

Poprawna forma to "znad" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Przesyłamy pozdrowienia znad Morza Bałtyckiego.

Przywiózł te upominki znad jeziora, w którego okolicy spędzał swój urlop.