Propozycje czy propozycję

Jak się pisze?

Poprawnie

propozycję, propozycje

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od konkretnego przypadku.

Propozycję - biernik liczby pojedynczej od słowa "propozycja".

Propozycje - biernik liczby mnogiej od słowa "propozycja".

Przykłady:

Mam dla Ciebie interesującą propozycję. Może pojechalibyśmy na weekend w góry?

Wszystkie jego propozycje były bardzo ciekawe, ale najbardziej spodobała mi się ta, która dotyczyła naszego awansu.