Zastosuj czy zastosój

Jak się pisze?

Poprawnie

zastosuj

Niepoprawnie

zastosój

Poprawna forma to "zastosuj" zapisywane z końcówką "-uj".

Przykłady:

Jeśli wolisz, zastosuj się do jego rady i pomyśl o kupieniu jej jakichś kwiatów.

Po wybraniu odpowiednich ustawień w programie komputerowym musiałem jeszcze nacisnąć przycisk "Zastosuj", aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.