Żut czy rzut

Jak się pisze?

Poprawnie

rzut

Niepoprawnie

żut

Poprawnym zapisem jest "rzut" pisane przez "rz".

Rzut - wprawienie w ruch jakiegoś ciała, przedmiotu. Szkic, odwzorowanie figury na płaszczyźnie.

Przykłady:

Mikołaj ma talent do koszykówki, dzisiaj podczas zajęć sportowych oddał wspaniały rzut za trzy punkty.
Tuż przed zakończeniem meczu, piłkarz przeciwnej drużyny wykonał rzut karny.