Zmaże czy zmarze

Jak się pisze?

Poprawnie

zmaże

Niepoprawnie

zmarze

Poprawna forma to "zmaże" zapisywane z "ż".

Uwaga! W przypadku pierwszej osoby liczby pojedynczej poprawna byłaby forma "zmażę" zapisywana z "ę" na końcu (np. "ja zmażę").

Przykład:

Myślę, że Pani zaraz zmaże to z tablicy, dlatego warto to przepisać do zeszytu.