Nieobjęty czy nie objęty

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

nieobjęty

Niepoprawna pisownia

nie objęty

Poprawny jest zapis łączny: "nieobjęty".

Przykłady:

Okazało się, że akurat ten element jest nieobjęty gwarancją.

Stwierdził, że jego produkt był nieobjęty tymi przepisami, bo wymyślił go zupełnie inaczej.