Nieobjęty czy nie objęty

Jak się pisze?

Poprawnie

nieobjęty

Niepoprawnie

nie objęty

Poprawny jest zapis łączny: "nieobjęty".

Przykłady:

Okazało się, że akurat ten element jest nieobjęty gwarancją.

Stwierdził, że jego produkt był nieobjęty tymi przepisami, bo wymyślił go zupełnie inaczej.

Okazało się, że ten zestaw książek jest nieobjęty promocją.