Ziarn czy ziaren

Jak się pisze?

Poprawnie

ziaren, ziarn

Niepoprawnie

-

Dopełniacz liczby mnogiej od słowa "ziarno".

Poprawna jest forma "ziaren".

Znaczna część słowników uznaje za dopuszczalną również formę "ziarn", jednak jest ona spotykana o wiele rzadziej.

Przykłady:

Ile widzisz tu ziaren?

Miał całe mnóstwo ziaren kukurydzy.