Zapukaj czy zapókaj

Jak się pisze?

Poprawnie

zapukaj

Niepoprawnie

zapókaj

Poprawna forma to "zapukaj" zapisywane z "u" otwartym.

Przykłady:

Następnym razem, zapukaj jeszcze zanim wejdziesz do mojego pokoju.

Myślisz, że nikogo nie ma? Zapukaj do drzwi, może nam ktoś otworzy.