Stworzony czy stwożony

Jak się pisze?

Poprawnie

stworzony

Niepoprawnie

stwożony

Poprawna forma to "stworzony" zapisywane z "rz".

Przykłady:

Ich portal został stworzony z myślą o pomaganiu uczniom.

Podczas meczu Maciek poruszał się tak, jakby był stworzony do tego sportu.