Zechciałabyś czy zechciała byś

Jak się pisze?

Poprawnie

zechciałabyś

Niepoprawnie

zechciała byś

Poprawna jest pisownia łączna: "zechciałabyś".

Przykłady:

A może zechciałabyś ze mną porozmawiać?

Zechciałabyś pójść ze nim do kina?

Zechciałabyś zrobić ten projekt wspólnie ze mną?