Wyrzuć czy wyżuć

Jak się pisze?

Poprawnie

wyrzuć, wyżuć

Niepoprawnie

Obie formy mogą być poprawne w zależności od znaczenia.

Przykłady:

Wyrzuć to do śmieci. Nie ma sensu składować takich rzeczy w domu.

Miałam zamiar do końca wyżuć tę gumę i ją wyrzucić.