Załączam czy załonczam

Jak się pisze?

Poprawnie

załączam

Niepoprawnie

załonczam

Poprawna forma to "załączam" zapisywane z użyciem "ą".

Przykłady:

Załączam do wiadomości obiecany skan.

Załączam również zdjęcie, o które pytaliście.