Zaktualizować czy z aktualizować

Jak się pisze?

Poprawnie

zaktualizować

Niepoprawnie

z aktualizować

Poprawny jest zapis łączny: "zaktualizować".

Przykłady:

W związku ze zmianą adresu musiałem zaktualizować swoje dane.

Postanowiłem zaktualizować swoje zdjęcie profilowe, ponieważ tamto było jeszcze z czasów gimnazjum.