Z nami czy znami

Jak się pisze?

Poprawnie

z nami

Niepoprawnie

znami

Poprawna jest pisownia rozłączna: "z nami".

Przykłady:

Idziesz z nami do kina?

Znasz się z nami już dziesięć lat!

Powiedzieli coś w stylu: "z nami nie ma żartów". Musimy przygotować się na ten mecz, jeżeli chcemy go wygrać.