Wzajemnie czy nawzajem

Jak się pisze?

Poprawnie

wzajemnie, nawzajem

Niepoprawnie

-

Obie formy są poprawne i można je stosować zamiennie.

Nawzajem, wzajemnie - obopólnie, tak samo, odwzajemniając się.

Przykłady:

Bardzo dziękuję za życzenia, nawzajem!

Naprawdę ładnie dziś wyglądam? Dziękuję i wzajemnie oczywiście!

Byli naprawdę świetnymi przyjaciółmi. Odkąd pamiętam, zawsze wzajemnie się wspierali.