Nieidealny czy nie idealny

Jak się pisze?

Poprawnie

nieidealny

Niepoprawnie

nie idealny

Poprawny jest zapis łączny: "nieidealny".

Przykłady:

Wiem, że jestem nieidealny, ale staram się nad sobą pracować.

Ten samochód był nieidealny, ale i tak go uwielbiałem.

Moim zdaniem to nieidealny dzień na tak długi spacer.