Wyglądasz czy wyglondasz

Jak się pisze?

Poprawnie

wyglądasz

Niepoprawnie

wyglondasz

Poprawna jest pisownia przez "ą".

Przykłady:

Czemu tak wyglądasz przez okno? Czekasz na kogoś?

Wspaniale dziś wyglądasz, do twarzy Ci w tej fryzurze.

Wyglądasz, jakbyś się czymś martwił, chcesz porozmawiać?