Wstrząśnięta czy wszcząśnięta

Jak się pisze?

Poprawnie

wstrząśnięta

Niepoprawnie

wszcząśnięta

Poprawna forma to "wstrząśnięta".

Przykłady:

Wydawała się tym naprawdę wstrząśnięta.

Kompletnie się tego nie spodziewałam. Jestem wstrząśnięta.

Nie otwieraj tej butelki. Była przed chwilą wstrząśnięta.