Wpłatę czy wpłate

Jak się pisze?

Poprawnie

wpłatę

Niepoprawnie

wpłate

Poprawna forma to "wpłatę" zapisywane z literą "ę" zamiast "e".

Przykłady:

Niedługo jedziemy na wakacje. Wykonałem już wpłatę całej kwoty.

Poproszono mnie o wpłatę w ciągu najbliższych trzech dni roboczych.