Ułóż czy ułuż

Jak się pisze?

Poprawnie

ułóż

Niepoprawnie

ułuż

Poprawna forma to "ułóż" zapisywane przez "ó".

Ułóż - uporządkuj, sporządź, zaplanuj coś, umieść coś w określonym miejscu.

Przykłady:

Będziesz jutro występował. Ułóż sobie jakąś przemowę.

Nie będę wtrącał się w Twoje wyboru. Ułóż sobie te sprawy, tak jak chcesz.

Na zajęciach powiedzieli mi po prostu: "ułóż nogi tak, by było Ci wygodnie".