Włączyłeś czy włonczyłeś

Jak się pisze?

Poprawnie

włączyłeś

Niepoprawnie

włonczyłeś

Poprawna forma to "włączyłeś" zapisywane z "ą".

Przykłady:

Włączyłeś dziś rano telewizor?

To Ty włączyłeś odkurzacz?

Dopóki nie włączyłeś tej muzyki, impreza wydawała się dość sztywna.