Mieszkańcom czy mieszkańcą

Jak się pisze?

Poprawnie

mieszkańcom

Niepoprawnie

mieszkańcą

Poprawna forma to "mieszkańcom" zapisywane z końcówką "-om".

Przykłady:

Obawiała się, że nie spodoba się to mieszkańcom wioski.

Wszystkim mieszkańcom wysłano listy, dzięki którym mogli zapoznać się z nowym planem rozwoju osiedla.

Mieszkańcom przekazano informacje o najbliższej przerwie w dostawie prądu.