Wiceprezes czy wice prezes

Jak się pisze?

Poprawnie

wiceprezes

Niepoprawnie

wice prezes

Poprawny jest zapis łączny: "wiceprezes".

Przykłady:

Na spotkanie dotarł również wiceprezes firmy.

Niedawno był u nas nowy wiceprezes, to bardzo fajny gość.

Widziałeś już może tego wiceprezesa?