Niemało czy nie mało

Jak się pisze?

Poprawnie

niemało

Niepoprawnie

nie mało

Poprawny jest zapis łączny: "niemało".

Przykłady:

Podobno niemało się przez ten czas wydarzyło.

Miał do mnie niemało naprawdę ciekawych pytań.

Faktycznie, jest bardzo dobry. Niemało trenował, więc jego sukces mnie nie dziwi.