Podług czy podłóg

Jak się pisze?

Poprawnie

podłóg

Niepoprawnie

podług

Poprawna forma to "podłóg" zapisywane z "ó" zamkniętym.

Przykłady:

Planowałam dziś wielkie mycie podłóg w naszym domu.

Musimy dokonać niedługo wyboru paneli do podłóg.

Widziałeś gdzieś może płyn do mycia podłóg?