Niedobry czy nie dobry

Jak się pisze?

Poprawnie

niedobry

Niepoprawnie

nie dobry

Poprawny jest zapis łączny: "niedobry".

Przykłady:

Nie wiem, dlaczego jest dla niej taki niedobry.

Ten sok jest jakiś niedobry. Jesteś pewien, że jest świeży?