W podzięce czy w podzience

Jak się pisze?

Poprawnie

w podzięce

Niepoprawnie

w podzience

Poprawna forma to "w podzięce" zapisywane z "ę".

Przykłady:

Otrzymałem ten puchar w podzięce za osiągnięcia naukowe i sportowe.

W podzięce za jej starania moja ciocia postanowiła zanieść jej kwiaty i pudełko czekoladek.