Nie śmiałabym czy nieśmiałabym

Jak się pisze?

Poprawnie

nie śmiałabym

Niepoprawnie

nieśmiałabym

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie śmiałabym".

Przykłady:

Myślę, że nawet nie śmiałbym się o to zapytać.

Na jego miejscu wcale nie śmiałbym się z tego tak bardzo.