Napisali czy na pisali

Jak się pisze?

Poprawnie

napisali

Niepoprawnie

na pisali

Poprawna forma to "napisali" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Podobno wspólnie napisali ten wiersz kilka lat temu.

Opowiadał mi, że napisali tekst tej piosenki w pół godziny.

Napisali na kartce, że ich sklep będzie nieczynny przez najbliższe dwa tygodnie.