Ukłuć czy ukuć

Jak się pisze?

Poprawnie

ukłuć, ukuć

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od kontekstu. Mają różne znaczenia, więc nie należy ich używać zamiennie.

  • Ukłuć - dźgnąć, użądlić, zranić; sprawić komuś przykrość
  • Ukuć - wytworzyć coś poprzez kucie

Przykłady:

Starała się nikogo nie ukłuć podczas zabawy tym długopisem.

Miał zamiar ukuć żelazo, póki było gorące.