Niedoceniona czy nie doceniona

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

niedoceniona

Niepoprawna pisownia

nie doceniona

Poprawna forma to "niedoceniona" pisane łącznie.

Przykłady:

Wydaje mi się, że została przez nich niedoceniona.

Uważam, że ta zawodniczka została trochę niedoceniona przez komentatorów.