Nie obejmuje czy nieobejmuje

Jak się pisze?

Poprawnie

nie obejmuje

Niepoprawnie

nieobejmuje

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie obejmuje".

Przykłady:

Wydaje mi się, że gwarancja nie obejmuje tego typu usterek.

Zdziwiłem się, że tak drogi wyjazd nie obejmuje w cenie ani jednego posiłku.