Zwierzakom czy zwierzaką

Jak się pisze?

Poprawnie

zwierzakom

Niepoprawnie

zwierzaką

Poprawna forma to "zwierzakom" zapisywane z końcówką "-om".

Przykłady:

Jesteśmy z niej bardzo dumni, ponieważ z własnej woli w każdą sobotę pomaga zwierzakom w schronisku.

Zawsze bardzo angażował się w pomaganie tym zwierzakom.

Mieliśmy okazję przyjrzeć się tym zwierzakom w ich naturalnym środowisku.