Zwierzakom czy zwierzaką

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

zwierzakom

Niepoprawna pisownia

zwierzaką

Poprawna forma to "zwierzakom" zapisywane z końcówką "-om".

Przykłady:

Jesteśmy z niej bardzo dumni, ponieważ z własnej woli w każdą sobotę pomaga zwierzakom w schronisku.

Zawsze bardzo angażował się w pomaganie tym zwierzakom.